Warto wiedzieć

Od 2016 roku na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, który został wprowadzony Ustawą z dnia 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, podjęło prace zmierzające do nowelizacji podjętej ustawy, a wypracowany projekt nowelizacji został uchwalony przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 roku w postaci Ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

W ten sposób, na podstawie przyjętej Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zaczęły funkcjonować nowe usługi – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja. Rozszerzono również katalog beneficjentów. To oznacza, że:

„Od 1 stycznia 2019 roku, do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej!”