O nas

Stowarzyszenie Sursum Corda powstało w 2000 roku w grupie osób tworzących od 1994 roku grupę wsparcia dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. Jesteśmy pozarządową, apolityczną organizacją non profit, zajmująca się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją. W 2004 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie, uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jako aktywna organizacja pozarządowa prowadzimy w sposób stały poradnictwo prawne, obywatelskie i mediację w różnych formułach:

  • od 2004 roku w ramach działalności statutowej – dla każdego zgłaszającego się, udzielając porad obywatelskich w swoim biurze;
  • od 2008 roku przy współpracy z Sądem Okręgowym w Nowym Sączu – świadcząc darmowe porady prawne i mediacyjne;
  • od 2010 roku prowadząc Sądeckie Centrum Mediacji, gdzie realizowane są mediacje przedsądowe, jak również na zlecenie sądów. Stowarzyszenie dysponuje profesjonalnymi, certyfikowanymi mediatorami, wpisanymi na listę mediatorów stałych oraz prowadzi własną listę mediatorów;
  • od 2010 roku współpracując z kancelariami radców prawnych i adwokatów (poradnictwo pro bono);
  • od 2014 roku świadcząc poradnictwo dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin – w ramach prowadzonego Centrum Pomocy Postpenitencjarnej (przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości i przy współpracy z Sądem Okręgowym w N. Sączu, zakładami karnymi i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie);
  • od 2016 roku we współpracy z samorządami terytorialnymi, prowadząc sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (do tej pory 31 punktów w 3 województwach).

W swoich zasobach posiadamy zarówno radców prawnych, adwokatów, mediatorów stałych oraz osoby zajmujące się poradnictwem obywatelskim.

Od wielu lat współpracujemy z organami administracji publicznej wszystkich szczebli. Dysponujemy zlokalizowanym w Nowym Sączu przy ul. św. Małgorzaty 3 biurem, które jest czynne przez cały tydzień w godzinach 8:00-16:00.

Organizacja była nagradzana za wysoką jakość i profesjonalizm działania, otrzymując m.in. nagrodę Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w obszarze „polityka społeczna”, „Amicus Hominum”, regionalne „Ziarnko Gorczycy”, czy nagrodę Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono”.