Zawsze jest jakieś rozwiązanie! Korzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Zawsze jest jakieś rozwiązanie! Korzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Już niemal od roku obowiązują nowe przepisy dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, która w swoim katalogu usług zawiera także poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Pomimo coraz większej popularności tej formy wsparcia, są jeszcze osoby, które na jej temat wiedzą niewiele. Dlatego przypominamy od kiedy można korzystać z rozszerzonej formuły pomocy prawnej, na jakich zasadach i gdzie możemy się zgłosić ze swoim problemem. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z punktów prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Nieodpłatna pomoc prawna nie jest nowym zagadnieniem, bo funkcjonuje w Polsce już od 2016 roku. To wtedy zaczęła obowiązywać Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która jednak zawężała grupę osób mogących skorzystać z takiego wsparcia. Według tamtego stanu prawnego z pomocy mogli skorzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny, osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, weterani, kombatanci, osoby w wieku poniżej 26 lat, a także te, które ukończyły 65. rok życia. Przepisy pomijały jednak osoby, których trudna sytuacja życiowa wynikała z innych powodów niż te określone w ustawie, jednocześnie nie obejmowały też osób bezrobotnych mających z założenia problem w dostępie do płatnych usług prawnych.

Z punktu widzenia szerokiej dostępności tego typu usług społecznych, najważniejszą datą jest 1 stycznia 2019 roku, kiedy weszła w życie istotna zmiana przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Kancelarię Prezydenta RP.

Sami prawnicy podkreślają, że wprowadzone korekty w ustawie sprawiają, że system nieodpłatnej pomocy prawnej stał się bardziej elastyczny i obejmuje także osoby, które wcześniej nie mogły z niego korzystać. Warto zatem zapamiętać kluczowe zdanie odnoszące się do obowiązujących już od blisko roku regulacji:

„Od 1 stycznia 2019 roku, do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej!”

Taki zapis w ustawie znacznie rozszerza grupę osób, mających możliwość skorzystania z porady prawnika w formie niekomercyjnej i otwiera nowe możliwości w rozwiązywaniu. niejednokrotnie trudnych i skomplikowanych problemów. Każdy kto czyta ten artykuł z pewnością zada sobie pytanie: jaki jest ten pierwszy krok na drodze do uzyskania prawnego wsparcia? Wystarczy zarejestrować się na wizytę do wybranego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej choćby poprzez kontakt telefoniczny. Najpierw skorzystaj jednak z pełnej listy PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ prowadzonej przez Stowarzyszenie Sursum CordaTUTAJ.

Kolejny krok to wizyta w wybranym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i złożenie odpowiedniego oświadczenia, potwierdzającego, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów płatnej porady. Jest to niezbędny warunek otwierający drogę do szerokiego katalogu usług wynikających ze znowelizowanych i obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku przepisów.

Warto również pamiętać jaki jest zakres świadczonych nieodpłatnych porad prawnych. Jest on stosunkowo szeroki i obejmuje m.in. sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Katalog związany z nieodpłatną pomocą prawną nie obejmuje jednak kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyjątkiem jest okres przygotowania do jej rozpoczęcia.

Pamiętajmy, że jednym z elementów Ustawy są niezwykle ważne usługi z zakresu poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, które dają szerokie możliwości polubownego rozwiązywania sporów. W tej kwestii uzyskamy pomoc nie tylko w przygotowaniu wniosku czy projektu umowy o mediację, ale także w samym procesie mediacyjnym.