Po co i jak sporządzić testament?

Po co i jak sporządzić testament?

Słowo testament raczej nie kojarzy nam się pozytywnie, bo nierozłącznie związane jest ze śmiercią. Odejście bliskiej osoby, to nie tylko ból emocjonalny, ale często także początek problemów rodzinnych związanych z podziałem majątku. Skutecznym rozwiązaniem dla tego typu sytuacji jest sporządzenie testamentu. Jak to zrobić?

Testament to nic innego jak rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Nieuchronność tej ostatniej nie podlega dyskusji, dlatego warto być przewidywalnym i znacznie wcześniej podejść do tematu podziału własnego majątku wtedy, kiedy nas już nie będzie.

Wszelkie kwestie dotyczące testamentu reguluje przede wszystkim kodeks cywilny, według którego sporządzić lub odwołać taki dokument może wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jednocześnie testament jest jedynym wyrażeniem woli spadkodawcy względem jego majątku po śmierci.

Istnieją trzy sposoby sporządzenia testamentu:

  • Własnoręczny, zwany także holograficznym – w tym przypadku testament musi być sporządzony w całości własnoręcznie oraz potwierdzony podpisem spadkodawcy, umieszczonym pod tekstem głównym i datą testamentu.
  • Sporządzony w formie aktu notarialnego – wszelkie czynności w takiej sytuacji odbywają się w wybranej kancelarii notarialnej. Sam notariusz ma obowiązek przede wszystkim ustalić tożsamość osoby planującej sporządzić testament. Podczas powołania spadkobiercy, spadkodawca musi wskazaną osobę lub osoby określić w taki sposób, aby było możliwe jej zidentyfikowanie.
  • Allograficzny, zwany też urzędowym – spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę w obecności dwóch świadków wobec burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

W pierwszym przypadku testament musi być sporządzony w całości własnoręcznie oraz potwierdzony podpisem spadkodawcy, umieszczonym pod tekstem głównym i datą testamentu.

Trzeba pamiętać, że sam testament może również zawierać wolę wydziedziczenia, czego skutkiem jest pozbawienie uprawnionej osoby prawa do zachowku pod warunkiem, że zachodzą określone w Kodeksie cywilnym przesłanki. Należą do nich:

  • uporczywe postępowanie wbrew woli spadkobiercy i wbrew zasadom współżycia społecznego,
  • dopuszczenie się względem spadkobiercy lub najbliższych mu osób celowego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub rażącej obrazy czci,
  • uporczywe niedopełnianie wobec spadkobiercy obowiązków rodzinnych.

źródło: infor.pl
fot. pixabay.com