Powstała Karta Praw Opiekuna. Dlaczego jest tak ważna?

Powstała Karta Praw Opiekuna. Dlaczego jest tak ważna?

Jak informuje serwis Prawo.pl, powstała pierwsza w Polsce Karta Praw Opiekuna, która udostępnia ważną wiedzę dla sprawujących stałą opiekę nad osobami chorymi. Co zawiera i dlaczego warto skorzystać z informacji w niej zawartych?

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach dostęp do wiedzy jest powszechny i nieograniczony. Jednak dla wielu osób dużym problemem jest zbyt duża ilość informacji, źródeł oraz brak możliwości ich usystematyzowania. Tak jest również w przypadków praw przysługujących opiekunom osób chorych. Dlatego wyjściem naprzeciw tym wszystkim osobom jest właśnie Karta Praw Opiekuna, której autorem jest prof. dr hab. Dorota Karkowska, ekspert Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

[zobacz Kartę Praw Pacjenta]

Mówiąc najkrócej, Karta Praw Opiekuna zawiera zbiór najważniejszych praw dotyczących m.in. informacji o gwarantowanych świadczeniach, o możliwym wsparciu finansowym czy o prawie do informacji. Dzięki temu pozwoli ona bardziej efektywnie korzystać ze wsparcia, które zgodnie z prawem takim osobom się należy, a nie zawsze mają taką wiedzę i świadomość.

Podstawą do powstania Karty Praw Pacjenta stały się zrealizowane w 2018 roku badania, które pozwoliły na określenie najważniejszych obszarów, w których osoby sprawujące opiekę nad chorymi potrzebują pomocy i wsparcia. Jak wynika z analizy, bardzo często opiekunowie na dalszy plan przesuwają swoje własne potrzeby ze względu na dobro osoby chorej. To powoduje niejednokrotnie zmęczenie, frustrację, poczucie bezradności, o której często mówią też psychologowie, nazywając takie osoby ukrytymi pacjentami. To właśnie chęć poprawy sytuacji takich osób i uświadomienie im praw jakie im przysługują w takiej sytuacji, była główną motywacją do utworzenia Karty Praw Opiekuna.

Już teraz zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem Karty Praw Opiekuna i korzystania z wiedzy tam zawartej, co z pewnością poprawi jakość funkcjonowania nie tylko samych opiekunów, ale również osób chorych, którymi na co dzień się zajmują.

Więcej informacji na: www.kartaprawopiekuna.pl.