Zadłużenie a firma windykacyjna. Poznaj swoje prawa

Zadłużenie a firma windykacyjna. Poznaj swoje prawa

Jesteś zadłużony i zgłosiła się do ciebie firma windykacyjna? To sytuacja, która dotyczy wielu osób, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z praw jakie nam przysługują. Dlatego zanim poczynisz jakiekolwiek kroki, przeczytaj ten artykuł.

Problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań mogą się zdarzyć każdemu. Co jednak w sytuacji, kiedy zgłasza się do nas firma windykacyjna, a jej działania budzą nasz niepokój i wątpliwości. Warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują, w jakim zakresie może działać firma windykacyjna i w jaki sposób poradzić sobie z zadłużeniem.

Pamiętaj – masz swoje prawa

Kontakt ze strony firm windykacyjnych często budzi niepokój, a nawet strach. Warto jednak wiedzieć, że są to podmioty prywatne, które nie mają nic wspólnego z policją, prokuraturą, sądem czy komornikiem, a ich zadaniem jest polubowne odzyskanie długu. Odbywa się to na przykład poprzez rozłożenie zadłużenie na raty. Należy też podkreślić, że firma windykacyjna, działając w imieniu wierzyciela, w celu dochodzenia należności musi podejmować działania, które są zgodne z obowiązującym prawem. Do takich typowych działań w tym zakresie należą między innymi:

  • kierowanie do dłużnika wezwań do zapłaty,

  • podejmowanie prób kontaktu bezpośredniego, w tym telefonicznego z osobą zadłużoną.

Nigdy jednak działania firmy windykacyjnej nie mogą mieć charakteru gróźb zastosowania wobec dłużnika przymusu fizycznego lub psychicznego czy też wprowadzania w błąd. Takie działania są nie tylko nie zgodne z prawem, ale w niektórych przypadkach mają charakter przestępczy. W wielu sytuacjach możemy też mówić o uporczywym nękaniu, zwłaszcza wtedy, gdy firma windykacyjna wielokrotnie kontaktuje się z dłużnikiem poprzez sms-y czy liczne telefony, nachodzi osobę zadłużoną, kontaktuje się z jej pracodawcą lub sąsiadami czy najbliższymi i rozpowszechnia informacje o jej długach. To również narusza obowiązujące przepisy prawa poprzez naruszenie dóbr osobistych, zwłaszcza jeśli mówimy o działaniach długotrwałych i powtarzających się o zamierzonej intencji. Windykatorzy nie mają również prawa przekazywać informacji o planowanej wizycie w celu spisania majątku lub zajęcia ruchomości, ponieważ nie mają takich uprawnień!

Jeśli, będąc osobą zadłużoną, spotkałeś się z którąkolwiek z powyższych sytuacji, skorzystaj z pomocy instytucji wspierających konsumentów. Należy do nich między innymi rzecznik konsumentów. Jednocześnie, jeśli uważasz, że działania przedsiębiorcy windykacyjnego są agresywne, natarczywe i naruszają prawo, możesz złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów ścigania, w tym na policję czy do prokuratury.

Sprawdzaj, uważaj, nie lekceważ

Zadłużenie i trudności z jego spłatą to poważny problem, który dotyczy wielu osób, a jego rozwiązanie wymaga czasu i konkretnych działań. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć takiej sytuacji, a kiedy kontaktuje się już z nami windykator, warto ustalić czy wierzyciel ma jakiekolwiek podstawy, aby dochodzić swojej należności i czy nie jest to próba wyłudzenia.

Jeśli jednak nie posiadamy zadłużenia, w żadnym wypadku nie powinniśmy płacić! Wówczas najlepiej pisemnie pisemnie zwrócić się do przedsiębiorcy windykacyjnego z prośbą o wyjaśnienie, a także o przedstawienie dokumentów, potwierdzających ewentualny dług. Mamy również prawo uzyskać informację, od kogo firma windykacyjna nabyła wierzytelność. W interesie konsumenta jest także kontakt z przedsiębiorcą, u którego bezpośrednio powstało ewentualne zadłużenie w celu upewnienia się jaka jest podstawa długu oraz sprzed ilu lat on pochodzi. To wyjaśni czy zadłużenie nie jest na przykład przedawnione.

Brak takiej odpowiedź lub wątpliwości co do udzielonej informacji to wystarczający powód, aby skontaktować się z rzecznikiem konsumentów w naszym mieście i poprosić o wsparcie w dalszych działaniach.

Źródło:www.dlakonsumenta.pl (Youtube – TV Konsument)